Başvuru

Bildiri özetlerinin aşağıdaki açıklamaya uygun olarak 18 Eylül 2023 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Açıklama: Sempozyum’a başvuru için 250-350 kelimeden oluşan kısa bildirim özetinin gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyum’da sunum için kabul edilen tebliğ sahiplerine 2 Ekim 2023 tarihinde e-posta üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Doçentlik atama-yükseltme kriterlerine uygunluk için yayımlanacak bildiri özetlerinin 2000-3000 sözcükten oluşması gerekmektedir. Bildiri özetleri en geç 1 Kasım 2023 tarihinde gönderilmiş olmalıdır. Sempozyum’da sunulan bildiriler, Sempozyum Bildirileri Kitabı’nda yayımlanacaktır.

Bildiri özetlerinin taşıması gereken koşullar:

  • Bildiri çalışması akademik olarak özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış/sunulmamış ve yayımlanmak/sunulmak üzere başka bir dergiye ya da etkinliğe gönderilmemiş olmalıdır.
  • Başlığın altına araştırmacı/(lar)ın adı soyadı -her bir ismin altına araştırmacının akademik unvanı, çalıştığı kurum, ORCID numarası, 3-5 kelime anahtar kelime eklenmelidir.
  • Çalışmanın başlığı ortalı, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Kabul edilmiş olan tebliğler 8 Aralık 2023 tarihinde sunulacaktır. Her araştırmacı yalnızca bir bildiri ile Sempozyum’a katılım sağlayabilir. Yüksek Lisans/Doktora tezlerinden üretilen bildirilerde danışman öğretim üyesi en fazla üç farklı bildiride öğrencisi ile birlikte katılım sağlayabilir.

Davet Mektubu: Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan sempozyum davet yazıları DOÜ Hukuk Fakültesi Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.)

Sempozyuma sadece katılımcı olarak katılmak için aşağıdaki formu doldurabilir.